Wesseling Tuinen
Schrijf een review

Sven: Bodemconditie

Regelmatig zijn er nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied. Als vooruitstrevend hoveniersbedrijf houden wij de markt goed in de gaten en laten wij ons zeer regelmatig bijscholen. We pretenderen ten slotte dat kennisoverdracht hoog in het vaandel staat. Dan moeten we wel accurate kennis paraat hebben. Wij laten ons dan ook regelmatig bijscholen. Aan het woord Sven over onze meest recente bijscholingscursus:

Welke opfriscursus heb je bijgewoond?
'Een partij die nauw betrokken is bij nieuwe ontwikkelingen is ECOstyle Tuinprofessionals. Begin maart kwam Gerwin te Velde, bij ons op bezoek om ons bij te praten over actuele ontwikkelingen rondom het thema bodemconditie en biologische plaagbestrijding. Tijdens deze kennissessie werden ons nieuwe inzichten gegeven over bodemconditie, plaagbestrijding en het tijdig constateren van gebreksverschijnselen in beplanting. Het heeft allemaal met elkaar te maken, maar het begint bij de conditie van de bodem. Juist daarom misschien wel het allerbelangrijkste onderdeel van iedere tuin die wij aanleggen en onderhouden! Want elke bodem is anders. Denk alleen al aan de verscheidenheid van bodemsoorten die wij in ons werkgebied tegenkomen, zoals klei, veen en kalkrijk- of juist kalkarm zand. 

Elke bodem, onafhankelijk van de soort bodem, heeft zijn eigen conditie en of samenstelling. Denk bijvoorbeeld aan waterhuishouding, organisch stofgehalte, PH-waarde of zuurgraad van de bodem. De bodemconditie verschilt per tuin. Bij uw buren kan deze al heel anders zijn dan in uw eigen tuin. Bovendien veranderd de bodemconditie gedurende de tijd. Dat betekent dat zelfs in uw eigen tuin de bodem er vandaag heel anders kan uitzien dan een jaar geleden. Dit komt veelal door klimatologische veranderingen. Bij hevige regenval bijvoorbeeld, kunnen de basiselementen die van belang zijn, naar de ondergrond zijn gespoeld. Hierdoor zijn ze onbereikbaar geworden voor planten die deze elementen normaliter in zich opnemen. Of vorig jaar tijdens de extreem hete zomermaanden, is er op veel plaatsen droogte-stress ontstaan. In beide gevallen worden gebreksverschijnselen zichtbaar in de bodem. Met de opfriscursus hebben we nieuwe inzichten gekregen waarmee we deze verschijnselen nog eereder kunnen signaleren, zodat planten gezond en weerbaar blijven tegen invloeden van buitenaf.'

Hoe weet je dat de bodem in de tuin veranderd?
'Wanneer planten zich plotseling minder goed ontwikkelen, is er een redelijke kans dat de bodemconditie is veranderd. Om de gevolgen van een veranderende bodem voor te zijn, is het verstandig om regelmatig, gemiddeld eens per 2 jaar, een bodemmonster te laten steken. Dit monster laten we analyseren in het laboratorium van Eurofins, waarna we aan de hand van de testuitslagen samen met ECOstyle Tuinprofessionals bepalen wat de bodem nodig heeft.'

Wat heb je tijdens deze cursus geleerd?
'De meest recente inzichten over genoemde onderwerpen werden aan ons kenbaar gemaakt en de  nieuwe producten werden aan ons gedemonstreerd. We hebben bijvoorbeeld veel kennis opgedaan over hitte-stress die bij beplanting kan voorkomen. Vooral na de droge en warme zomer van 2018 is dit een zeer actueel onderwerp. Het gaat hierbij vooral om de vraag: ‘Hoe houden we zo lang mogelijk water vast in de bovenste lagen van de tuin en hoe kunnen we verdamping voorkomen. Van groot belang is hierbij het organisch stofgehalte en het zo gesloten mogelijk houden van de borders zodat er niet of nauwelijks verdamping kan plaatsvinden.’

Wat is je het meest bijgebleven van de cursus?
‘Voor mij zijn dit soort cursussen van groot belang omdat we veel werken met voorbeelden uit de praktijk. Collega’s delen daarbij hun ervaringen en op die manier leren we veel van elkaar. Zo ook tijdens deze cursus, waarbij we een paar goede en leerzame dialogen hebben gehad tussen ons en Gerwin’.

Wat ga je vanaf nu anders doen?
‘Ik wist al dat de bodemconditie van groot belang is. En met wat ik tijdens deze cursus heb gehoord en gezien zal ik nog meer aandacht hebben voor de visuele conditie van beplanting en het nemen van bodemmonsters om verandering van de bodemconditie tijdig te kunnen signaleren. Oftewel, we kunnen hiermee de tuin van onze klanten ‘lezen’

Wat wil je de mensen thuis meegeven?
‘Tijdens de cursus hebben we het ook gehad over het bestrijden van onkruid of (halfverhardingen). Men houdt natuurlijk niet van onkruid tussen de tegels. Er zijn verschillende manieren om onkruid te bestrijden. Daarbij kom ik vaak tegen dat mensen zelf aan de slag gaan met huishoudelijke middeltjes, zoals azijn, industriezout of een sterk alkalische groene aanslag verwijderaar. Vaak in de veronderstelling dat het een effectief, goedkoop en milieuvriendelijk alternatief is voor chemische bestrijdingsmiddelen. Ik kan al deze argumenten eenvoudig ontkrachten en hoop dat het gebruik van dit soort huishoudelijke middeltjes daarmee drastisch verminderd. Want het is enorm schadelijk voor alles wat groeit en bloeit en in de bodem aanwezig is.

Ik begrijp het gebruik ook wel. Op korte termijn lijken bovenstaande middelen zeer effectief, omdat het onkruid snel dood gaat. Helaas zorgen deze middelen er tevens voor dat nuttig bodemleven, zoals schimmels en bacteriën, ook dood gaan. Bovendien zorgen deze middelen ervoor dat de PH-waarde van de bodem sterk verandert. Op lange termijn heeft dit grote invloed op de tuin.

Dus minder milieubelastend ten opzichte van de chemische bestrijdingsmiddelen? Nee zeker niet! Wilt u toch graag zelf het onkruid bestrijden, in plaats van het door een hovenier te laten uitvoeren? Laat u dan in elk geval adviseren door een erkend hoveniersbedrijf over de mogelijkheden, zodat u veilig en tuinvriendelijk aan de slag kunt’. Bovendien bent u er dan zeker van dat het onkruid zonder chemische middelen wordt bestreden. Het gebruik van dit soort middelen door een erkend hovenier is verboden.'

Blijf je, naast bijscholing, ook op een andere manier je kennis up-to-date houden?
‘Ik ben niet een type dat even een vakblad pakt en gaat zitten lezen. Maar ik vind het wel ontzettend belangrijk om op de hoogte te blijven van alles wat met mijn vak te maken heeft. Ik ga er daarom vaak op uit met mijn fotocamera. Dan loop ik in het bos of de duinen en let ik op wat ik tegenkom in de natuur. Als ik iets zie wat voor mij onbekend is, maak ik een foto. Deze neem ik mee en laat ik zien op de zaak. Er is meestal wel iemand die mij er iets over kan vertellen. En zo leer ik tussentijds ook veel bij.'

Naar het overzicht
Route
Route
© 2024 Wesseling Tuinen • Realisatie STUDIO2B