Wesseling Tuinen
Schrijf een review

De week van Wesseling: Nieuwerwets

Vorige week deden we oude tijden herleven. Terug in de tijd geeft soms een goed gevoel. Het heeft een reden dat trends vaak weer terugkeren. Welliswaar omhuld in een jasje van de huidige tijd, maar toch. Dat neemt niet weg dat we dol zijn op innovaties, ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Dat kan wat ons betreft van alles zijn. Van de nieuwste technische snufjes tot het ontdekken van een insectensoort die we veilig kunnen bestrijden. We noemen onszelf niet voor niets kennishoveniers. Dat houdt ook in dat we kennis van innovaties maar al te graag tot ons nemen.

Dan kan het gebeuren dat je zomaar bij een klant in de tuin staat te luisteren naar Jūrgen Everts van MarXact. Hij gaf aan ons een demo over GPS inmeten. Reuze handig om snel en zeer exact tuinen in te kunnen meten en erfgrenzen zichtbaar te maken. 
Of dat we op een donderdagmiddag in de kantine aandachtig naar Gerwin van Ecostyle luisteren. Hij kwam ons een lezing geven over bodemleven en bodemstructuur. Van onderuit zitten en alle informatie tot ons nemen was geen sprake. Gerwin wist er een behoorlijke interactieve en dus actieve weekafsluiting van te maken, met als afsluiting een bezoek aan een van de tuinen die we in onderhoud hebben. 

Wederom hadden we een opdrachtgever bereid gevonden de tuin aan ons ter beschikking te stellen, zodat wij onze kennis op peil konden brengen.
In deze tuin waren namelijk exact de problemen geconstateerd waar Gerwin ons even ervoor over vertelde. Een duidelijk geval van zuurstof tekort. Zo ontstond een win-win situatie.

ecostyle tuintraining

 

Wij hebben onze kennis op pijl kunnen brengen en na grondig overleg met elkaar hebben we de klant afgelopen maandag een goede diagnose met bijhorend plan van aanpak kunnen geven. Het zal in dit geval misschien wel 3 jaar duren voordat we de tuin weer ‘op peil’ hebben. Maar ergens moet een begin zijn.3 aandachtspunten die kunnen duiden op een zuurstoftekort


Nu denkt u als lezer misschien: Hoe weet ik of mijn tuin voldoende zuurstof heeft? 
Er zijn een aantal dingen die kunnen duiden op een gebrek aan zuurstof in de grond.

  • Er blijft onnodig water staan. Hierdoor verdicht de bodem en ontstaat zuurstoftekort.

  • Het gazon is viltig. Vaak duidt dit op structuurproblemen met een zuurstoftekort tot gevolg

  • Er is niet of nauwelijks bodemleven, zoals wormen, aanwezig in de grond (Dit kunt u testen door een hand grond te pakken uit de tuin)

handje wormen


Betekenen deze punten altijd een zuurstoftekort? Nee, er kunnen verschillende oorzaken zijn. Maar het is wel een duidelijk signaal dat de bodem ergens een tekort of misschien een overschot aan heeft. Om erachter te komen wat dat is, kunt u
een bodemonderzoek laten uitvoeren. Een gebrek aan zuurstof kan één van de oorzaken zijn dat de bodem ongezond is. Nadat we hebben vastgesteld wat er werkelijk aan de hand is kunnen we een verbeterplan op maat maken waarmee we de tuin, of beter gezegd de bodem, weer gezond maken.  
  

Bodemonderzoek

U kunt zelf een grondmonster nemen en bij ons langsbrengen. Wij sturen dit door naar het laboratorium. Maar het heeft de voorkeur dat we langskomen om het grondmonster voor u af te nemen.  Niet dat u zelf niet een beetje grond kunt opgraven. Maar wanneer we in uw tuin zijn, kunnen we direct ook een fysiek onderzoek doen. Wij kunnen vaak al aan de beplanting of het gazon zien wat er aan de hand kan zijn en wat we kunnen uitsluiten. Op die manier heeft u een optimaal bodemonderzoek.


Nog meer tuinproblemen

Nu we het toch over tuinproblemen hebben. De engerlingen (zo worden de larven van verschillende keversoorten genoemd) zijn momenteel een ware plaag. Niets nieuws, deze kronkelige beestjes terroriseren al enkele decennia menig tuin waarbij ze aan de wortels van planten knabbelen. Het gevolg zijn dode kale plekken in het gras, of planten die weinig vitaliteit vertonen.

De afgelopen tijd vormen engerlingen een steeds groter wordend probleem. 
Dat heeft twee oorzaken:

  1. Zachte winters. Daarin overleven veel insecten. Ook engerlingen. In plaats van diep weg te kruipen onder de grond, waar ze nauwelijks schade aanrichten, verblijven ze aan het oppervlak waar ze, in het ergste geval, de hele winter door eten.

  2. Er mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt. Hierdoor komen ze vaak al mee in nieuwe graszoden.  

Bestrijden van de engerling

Is preventief bestrijden dan een goede oplossing?
Voor de engerlingen niet. Ze worden bestreden met een natuurlijk vijand die parasiteert op de engerling, waarmee hij hem doodt. Wanneer er geen engerlingen zijn, gaat zijn natuurlijke vijand ook dood. Wanneer er dan toch engerlingen verschijnen is er geen parasiet meer die hem te lijf zal gaan.

Het is wel mogelijk om zelf eenvoudig te achterhalen of deze plaag ook uw tuin heeft bereikt. Til eenvoudig een stukje gras op. Ziet u vlak onder het oppervlakte crème-kleurige larven met een bruine kop? Dan is uw gazon het feestmaal geworden voor de engerling. 
U moet in dat geval nog heel even geduld hebben helaas. Want hij kan het beste worden bestreden wanneer de bodemtemperatuur rond de 12 graden ligt. Dat zal op zijn vroegst in  april zijn.

engerling


Wilt u meer weten over engerlingen en de bestrijding ervan?
Lees ons blog: plagen in het gras


Goed weekend!
De Mannen van Wesseling 

Naar het overzicht
Route
Route
© 2024 Wesseling Tuinen • Realisatie STUDIO2B