Wesseling Tuinen
Schrijf een review

De week van Wesseling: Ziet u ze vliegen?

Deze week besteden we aandacht aan de nationale tuinvogeltelling die vandaag is gestart. U kunt hier tot en met zondag aan deelnemen.

 

KLINKT LEUK, MAAR HOE WERKT DAT NU?

De telling begint uiteraard bij u, de teller. Neem een half uur de tijd om uw tuin of het uitzicht vanaf uw balkon eens aandacht te bekijken. Tot zo ver geen probleem. Het probleem is die vogel. Die blijft geen half uur op 1 plek zitten. Dus hoe weet u nu zeker dat u de vogel niet dubbel telt in dat halve uur.

Daar is een eenvoudig trucje voor. Stel: om 14:00 uur telt u 2 merels. Om 14:15 uur telt u 4 merels. Dan heeft u geen 6 merels gezien, maar geeft u alleen het hoogste aantal merels door dat u op 1 moment heeft gespot. Let op! De merels moeten wel stil hebben gezeten en niet toevallig zijn overgevlogen, want de overvlieger wordt waarschijnlijk elders geteld.

Met deze handige pdf kunt u tussentijds de aantallen noteren.

Tip voor balkonbezitters: Tel samen met de buren en overleg welk uitzicht u telt.

 

HOE VERDER?

Nadat u de vogels heeft geteld, kunt u naar de website gaan van mijn tuinvogeltelling. Meld u aan en geef uw tuintelling door. Ook wanneer u geen vogels heeft gezien, want dat is belangrijke informatie.

De gegevens worden vervolgens verwerkt, waarbij men kijkt naar de landelijke resultaten, de resultaten per provincie en de resultaten per gemeente.

Wist u trouwens dat de Nationale Tuinvogeltelling het grootste citizen science project van Nederland is? Oftewel, er worden amateurs ingezet (u en wij) voor een onderzoek.

De jaarlijkse momentopnames zijn dan ook niet de juiste gegevens om een compleet beeld op te leveren. Echter door jaarlijks op een vergelijkbare manier gegevens te verzamelen, is er over een langere periode wel degelijk een trend te zien. Bijvoorbeeld dat er minder aantallen van een soort zijn of dat een soort meer in de ene provincie voorkomt dan in de andere.

 

WAAROM VOGELS TELLEN?

Door mee te tellen helpt u mee aan het onderzoek waarmee we vogels kunnen helpen.

Wanneer bijvoorbeeld wordt opgemerkt dat een soort in aantallen afneemt, kan er verder onderzoek worden verricht naar de oorzaak. Met de uitkomsten van het vervolgonderzoek kan gericht actie worden ondernomen om die soort in stand te houden.

 

DAAROM VINDEN WIJ DE TUINVOGELTELLING BELANGRIJK

Ook wij, De Mannen van Wesseling vinden het belangrijk dat men meedoet aan de tuinvogeltelling. Omdat de uitkomsten aanleiding geven tot een gericht vervolgonderzoek. Om een lang verhaal kort te maken: Dat heeft alles te maken met biodiversiteit. Wanneer er een soort verdwijnt of juist toeneemt, dan gebeurt er een hele hoop in de voedselketen.

Een voorbeeld: De laatste jaren is de eikenprocessierups in opkomst. In het Oosten van het land zijn de brandhaartjes van het beestje al langere tijd een probleem. En ook in onze omgeving wordt de rups steeds vaker gespot. Het diertje is een belangrijke voedselbron voor bijvoorbeeld koolmezen. Wanneer uit tuintellingen blijkt dat er steeds minder koolmezen zijn, dan is dat voor ons aanleiding om u in de tuin daarover te adviseren. Met andere woorden, wij vertalen de uitkomsten naar kennis waarmee we beplanting en beschutting kunnen creëren voor, in dit voorbeeld, de koolmees. Als kennishovenier willen wij niet alleen beplanting die men mooi vindt en die past in de omgeving, maar houden we er ook rekening mee hoe we de biodiversiteit in stand moeten houden. Daarom bestaat het grootste deel van ons klantenbestand uit tuinbezitters die liefde hebben voor de natuur. Onder de noemer onbekend maakt onbemind, maken wij u graag bekend met de natuur.


Telt u ook mee dit weekend?

De Mannen van Wesseling

 

 

Deel dit bericht:

Naar het overzicht
Route
Route
© 2024 Wesseling Tuinen • Realisatie STUDIO2B