Bel ons direct!

email disclaimer

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.

Naw-gegevens:

Wesseling Tuinen
Spephensonstraat 41
2014 KC Haarlem

KvK: 34067090 | Wesseling Tuinontwerp & Aanleg B.V.
BTW nr.: NL009909953B01

 

Route
Route
© 2024 Wesseling Tuinen ? Realisatie STUDIO2B