Wesseling Tuinen
Schrijf een review

Joey: zorgplicht

Bij Wesseling Tuinen hebben we een grote diversiteit aan tuinen in onderhoud. Dat kan gaan om een gezellig balkon tot een enorme landschapstuin en alles daartussen. In de grotere tuinen staan vrijwel altijd bomen. Mede doordat we deels in een bosrijk gebied werkzaam zijn. Sommige bomen zijn dan ook al behoorlijk oud. Het zijn prachtige eye catchers die niet alleen de tuin een bijzonder aanzicht geven. Ze zorgen voor beschutting, voedsel en schaduw. Daar geven we de boom graag goede zorg voor terug.

 

Goede boomzorg

Maar er is nog een reden om bomen in uw tuin goede zorg te (laten) geven. Als boomeigenaar heeft u ook wettelijk gezien een zorgplicht. Verzorgt u de boom niet en de boom veroorzaakt schade aan bezittingen of personen, dan heeft u volgens de wet een onrechtmatige daad begaan. Daarmee kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Om dat te voorkomen moet u kunnen aantonen dat u goede zorg aan de boom heeft verleend.

Wat is goede boomzorg? En belangrijker nog: Hoe kunt u de geleverde boomzorg aantonen? Daarover vertel ik u graag meer. Want in de praktijk merk ik dat veel boomeigenaren hier niet of onvoldoende van op de hoogte zijn.

 

Een goed begin…

goed begin

Om te beginnen de boomzorg. Wat houdt dat in? Dat is afhankelijk van de leeftijd van de boom.
Wanneer u een jonge boom heeft aangeplant dan heeft hij van het voor- tot het najaar 2 tot 3x per week water nodig. Ja zelfs als het regent. Want een jonge boom heeft voldoende water nodig om zich te kunnen ontwikkelen op zijn nieuwe standplaats. Hij staat daarom graag in een vochtige grond. Let er wel op dat de grond niet te nat is en goed vochtdoorlatend is. Zorg er verder voor dat het water de wortels kan bereiken. Want om een boom goed te laten groeien bestaat de bodem niet alleen uit gronddeeltjes, maar ook uit water en lucht.

Heeft u een groenblijvende boom? Dan mag u de andere helft van jaar, mits het vriest, ook nog eenmaal per week water blijven geven. Wat veel mensen niet weten is dat groenblijvers het hele jaar door water verdampen. Bij zonnig winterweer ligt verdroging op de loer. Blijf de groenblijvers dus een handje helpen is mijn advies.


groenblijvers


Verder is het belangrijk om het bemestingsadvies op te volgen. Een jonge boom kan uiteraard nog weinig schade aanrichten. Maar goede zorg van jongs af aan zorgt er wel voor dat de boom gezond ouder wordt. Hij zal waarschijnlijk beter tegen een stootje kunnen en de kans op ziektes wordt aanzienlijk verkleind. Denk maar aan uw eigen lichaam. Als u er goed voor zorgt, door gezond te eten en te blijven sporten, dan heeft u een zeer grote kans om nog lang fit en vitaal te blijven. Zo is het met de boom eigenlijk ook.


Extra zorg voor de oudjes

Wanneer een boom ouder wordt, kan hij worden gesnoeid. Hoe ouder de boom, hoe belangrijker het snoeiwerk is. Tijdens het zogeheten onderhoudssnoeiwerk, worden niet alleen gevaarlijk uitstekende of dode takken verwijderd. De boom wordt ook direct geïnspecteerd. We adviseren daarom om dit jaarlijks te doen.

hoogwerker

Blijf de boom ook als hij ouder wordt goed verzorgen. Een boom die te weinig voedingsstoffen en of water krijgt, kan niet alleen afsterven. Ziektes die op de loer liggen zijn aannemelijker. Een aantal ziektes kunnen al langer aanwezig zijn in de boom zonder dat u het merkt. Wanneer u uw bomen door een professional laat inspecteren kunnen ziektes eerder worden waargenomen. Afhankelijk van de ziekte en de staat waarin de boom verkeert kan deze worden behouden of uit veiligheid worden verwijderd.

 

Verhoogd risico

Hoe hoger de kans op schade hoe hoger uw risico. Dat is het geval bij bomen die bijvoorbeeld naast een parkeerplaats staan, of een boom waarvan de takken over een voet- of fietspad hangen. Wanneer er dan een tak afbreekt of erger, dan is de kans op letsel of schade aanzienlijk groter. U heeft dan een verhoogde zorgplicht. Daarmee wordt bedoelt dat u verplicht bent om jaarlijks de boom te laten controleren. Zo’n controle heet een VTA-controle. Dat staat voor Visual Tree Assesment. Dit dient altijd door een gecertificeerde boomverzorger te worden gedaan.

 

boomverzorger

 

Bewijs het maar

Daarmee kom ik op de volgende vraag. Hoe kan goede boomzorg worden aangetoond?
Wanneer u een specialist inschakelt voor het snoeiwerk, dan kunt u vragen om een verslag van zijn bevindingen van de boom. Ook kunt u met de factuur aantonen dat er zorg is verleend. Vraag om een gespecificeerde factuur waarop duidelijk staat vermeld welk onderhoud er is uitgevoerd. Wanneer u een gecertificeerde boomverzorger een VTA-controle laat uitvoeren, dan ontvangt u automatisch de bevindingen.


Heeft u vragen over het onderhoud of het snoeiwerk van uw boom? Mijn collega’s en ik beantwoorden ze graag voor u. Voor meer informatie over het snoeiwerk kunt u ook ons blog  ‘oei ik snoei’  raadplegen.

 

Joey

Naar het overzicht
Route
Route
© 2024 Wesseling Tuinen • Realisatie STUDIO2B