Wesseling Tuinen
Schrijf een review

Verbod op pesticiden


We konden het zelf eerst ook niet geloven, maar het gebeurde echt!
Op 24 november 2020 besloot het gerechtshof in Den Haag dat het verbod op pesticiden, dat sinds 2016 van kracht is, wordt opgeheven!

Over het verbod
Wat hield het verbod precies in? Vanaf 2016 werd bij wet vastgelegd dat chemische bestrijdingsmiddelen op verharde en halfverharde ondergrond niet meer gebruikt mogen worden. Met andere woorden, hoveniers, gemeenten en andere groenprofessionals mochten officieel geen gif meer gebruiken om het onkruid tussen de bestrating te verwijderen.

Wat is er gebeurd?
Hoewel vele collega’s met ons allemaal achter het verbod stonden, waren er een aantal belangenorganisaties van producenten het met deze beslissing niet eens. Lang verhaal kort, na 4 jaar procederen werd in hoger beroep bepaald dat deze belangenorganisaties in hun recht staan. Dat komt omdat diverse wettelijke bepalingen niet met elkaar op 1 lijn liggen. Hierdoor ontbreekt de gerechtelijke basis voor dit verbod volgens de rechter.

Wat nu?
Duurzaam en milieubewust werken is bij ons altijd al een belangrijke pijler geweest. Dat was al vóór 2016 zo en dat blijft zo! Ongeacht het besluit van de rechter, zeggen wij NEE tegen gif. De pesticiden zijn schadelijk voor de biodiversiteit, want het gif doodt niet alleen het onkruid. Ook voor ons is het schadelijk, want zodra het gaat regenen komt het gif in het oppervlaktewater terecht.
Gelukkig bereiken ons al geluiden van collega’s die, net als ons, weigeren terug te keren naar het oude. Ook zij nemen hun verantwoording voor mens en milieu.

Er is wellicht nog meer goed nieuws! Terwijl het kabinet opnieuw om tafel gaat voor een nieuw wetsvoorstel, om het verbod op pesticiden opnieuw in te kunnen voeren, is het gif waar we over spreken nog steeds voor particulieren verkrijgbaar bij de meeste tuincentra. Er zijn geluiden dat deze branche solidair wil zijn met de groenprofessionals en vanaf volgend jaar eveneens middelen met pesticiden wil mijden, door deze uit de schappen te halen. Wij juichen dit initiatief in elk geval enorm toe.

Wat betekent dit voor u
Voor u verandert er verder niets. U kunt bij ons altijd rekenen op de beste zorg voor uw gehele tuin. Al uw tuinvragen kunt u bij ons kwijt, want wij delen graag onze kennis en ervaring. Heeft u onkruid tussen de (half)verharding? Dan komen wij met de heetwatermachine of pakken het grondig met de hand aan.

Benieuwd naar de heetwatermachine? U leest het hier!

Milieuvriendelijk tuinieren hoeft niet moeilijk te zijn.

De Mannen van Wesseling

*UPDATE! 24-12-2020*

Vlak nadat we dit nieuwsartikel hebben geplaatst, komt onze branchevereniging VHG met het nieuws naar buiten dat nu ook particulier gebruik van gif wordt meegenomen in een nieuw solide wetsvoorstel dat tegen het gebruik van pesticiden is. Dit benadrukt nogmaals het breed gedragen verzet tegen de opmerkelijke uitspraak van de rechter. Laten we hopen dat er snel duidelijkheid komt voor de gehele groenbranche waarmee iedereen veilig en duurzaam kan tuinieren. 

Naar het overzicht
Route
Route
© 2024 Wesseling Tuinen • Realisatie STUDIO2B